مقالات خودرو

آشنایی با انواع موتور EF7

باتوجه به آھنگ سريع استفاده از انواع موتور EF7 در محصولات جاري و آينده ايران خودرو (دنای جدید) و لزوم آشنايي بیشتر با انواع موتور EF7، اين مقاله درج میگردد.

موتور EF7 توسط شركت ايران خودرو با ھمكاري شركت آلماني FE7 طراحي گرديد و با ھمكاري شركت تحقیقات موتور ايران خودرو (IPCO) اولین بار بر روي خودروي سمند نصب گرديد.در ابتدا نوع دوگانه سوز اين موتور در سال 87 روانه بازار گرديد.

موتور EF7 NA (طبیعي تنفس Naturally Aspirated)

آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

موتور تنفس طبیعي به دو دسته بنزيني( (Petrol) و دوگانه سوز (Fuel-Dual) تقسیم مي گردد. از نظر ظاھري اين موتورھا تفاوتي با ھم ندارند . موتور EF7 دوگانه سوز اولین موتور پايه گاز سوز در بازار ايران است .به عبارت ديگر سوخت اصلي براي اين موتور گاز طبیعي مي باشد . بدلیل اكتان بالاتر گاز طبیعي نسبت به بنزين ، موتور EF7 دوگانه سوز در حالت گاز دوام و عمر بالاتري نسبت به حالت بنزين دارد .

Ef7

موتور NA EF7 نخستین موتور داخلي است كه ازسامانه ھوشمند زمان بندي متغیر سوپاپھا (CVVT) بھره مند است .

اين سامانه اولین‌بار در موتورھاي تويوتا بكار گرفته شد. وجود چنین سامانه اي در موتور موجب مي شود امكان كنترل دقیق زمان بندي باز و بسته شدن سوپاپ‌ھاي ھوا فراھم شود.لذا سیستم كنترل و مديريت موتور مي تواند به نحوه بھینه زمان باز و بسته شدن سوپاپ ھاي ھوا را در شرايط مختلف كاركرد موتور تغییر دھد. در نتیجه راندمان موتورھاي داراي سامانه CVVT به مقدار قابل ملاحظه اي نسبت به موتورھاي مشابه فاقد اين سیستم، افزايش مي يابد.

t22c9zc9qkdiq7uws0kf.jpg

موتور EF7 TC یا Turbocharged

موتورھاي داراي سیستم توربوشارژر در سال‌ھاي اخیر بسیار مورد توجه خودروسازان قرار گرفته اند . تجھیز موتورھا به سامانه توربو شارژر سبب مي شود كه بتوان از موتورھاي با حجم كم، قدرت معادل موتورھاي بزرگتر دريافت كرد .

به ھمین دلیل شركت ايران خودرو در سال ٩۴ اقدام به عرضه خودروي سورن با موتور TC EF7 نمود . در آينده خودروھاي خانواده دنا نیز با اين نوع موتور به بازار عرضه خواھند شد.

سیستم توربورشارژر به صورت كلي شامل يك مجموعه متشكل از توربین و كمپرسور داراي محور چرخش مشترك است،توربین در مسیر گازھاي خروجي موتور قرار مي گیرد و كمپرسور در مسیر ھواي ورودي . انرژي گازھاي خروجي سبب چرخش توربین شده و لذا كمپرسور به چرخش در مي آيد و ھواي ورودي به موتور را فشرده مي نمايد.

بدلیل تامین ھواي فشرده امكان تزريق سوخت بیشتر درون آن فراھم مي شود و در نتیجه قدرت موتور افزايش مي يابد. ھمچنین افزايش فشار ھواي ورودي راندمان حجمي موتور را نیز بھبود مي بخشد و سبب كاھش مصرف سوخت مي گردد.

pql0ew09mpaoxhcldww.jpg
در شكل فوق مسیر قرمز نشانگر گازھاي خروجي اگزوز و مسیر آبي نشانگر ھواي ورودی به موتور است.

مقایسه پارامترهای عملکردی (گشتاور برحسب نیوتن متر)

iinexyxtgtzvjrhgodmc.jpg
این نتایج از آزمون‌های اجراشده در آزمایشگاه موتور ایپکو استخراج شده است.

 

مقایسه پارامترهای عملکردی (توان برحسب کیلووات)

wdfr3a5hic3m8o7izpf.jpg
* محور افقي نمايانگر دور موتور است.

جدول مقایسه موتورهای خانواده EF7 :

آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

 

منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *