اخبار خودرو

جدیدترین قیمت لاستیک مناسب برای دنا و دنا پلاس

 قیمت لاستیک خودرو مناسب برای خودروهای زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

24 اردیبهشت 1397

(قیمت برای یک جفت)

 

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90 . دنا . پارس LX

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  لافن ساخت کره 185.65.15 70.000 455,000 نمودار تغییر قیمت لافن
  لافن ساخت کره 205.60.15 70.000 525,000 نمودار تغییر قیمت لافن
  ایران تایر karena 185.65.15 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  ایران تایر سایز پهن 205.60.15 50.000 370,000 نمودار تغییر قیمت ایران تایر
  گلدستون GS2000 185.65.15 40.000 235,000 نمودار تغییر قیمت گلدستون
  بارز سایز فابریک 185.65.15 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  بارز سایز پهن 205.60.15 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت بارز
  یزد تایر 185.65.15 60.000 300,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر 195.65.15 50.000 350,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  یزد تایر 205.60.15 60.000 375,000 نمودار تغییر قیمت یزد تایر
  کویر تایر 185.65.15 60.000 280,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر سایز پهن سمند 195.60.15 60.000 320,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  کویر تایر 205.60.15 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت کویر تایر
  هانکوک ساخت کره 185.65.15 80.000 555,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 195.65.15 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 205.60.15 80.000 630,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  لوسینی ساخت تایوان 185.65.15 80.000 440,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی ساخت تایوان 195.65.15 90.000 455,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز پهن 205.60.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  بریجستون ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون ساخت تایلند 205.60.15 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  رودستون ساخت کره 185.65.15 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون N5000 195.65.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.60.15 90.000 600,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  کورسا ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 400,000 نمودار تغییر قیمت کورسا
  آپولو ساخت هند 185.65.15 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت آپولو
  آپولو ساخت هند 205.60.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت آپولو
  کومهو ساخت کره 185.65.15 80.000 495,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 195.65.15 70.000 610,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 205.60.15 80.000 630,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  نکسن ساخت کره 185.60.15 60.000 490,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن 195.60.15 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.60.15 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  فالکن سایز فابریک 185.65.15 90.000 490,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن 195.60.15 80.000 535,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 575,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.15 80.000 580,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  دنلوپ سایز فابریک 185.65.15 90.000 495,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن سمند 195.65.15 70.000 560,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سایز پهن 205.60.15 90.000 620,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  سایلون ساخت چین 185.65.15 70.000 370,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  سایلون ساخت چین 205.60.15 70.000 435,000 نمودار تغییر قیمت سایلون
  مکسس ساخت تایلند 185.65.15 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایوان 195.55.15 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس ساخت تایلند 205.60.15 70.000 570,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  لاسا 185.65.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا 195.55.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا ساخت ترکیه 205.60.15 70.000 540,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  میشلن ساخت آلمان 185.65.15 90.000 770,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت انگلیس 195.65.15 90.000 910,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 205.60.15 90.000 1,060,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  گودیر ساخت آلمان 205.60.15 80.000 685,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
  سومیتومو ساخت ژاپن 185.65.15 70.000 520,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو 195.60.15 60.000 550,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو 205.60.15 60.000 600,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  تری انگل ساخت چین 185.65.15 60.000 420,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 195.50.15 70.000 475,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 205.60.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  نانکن 185.65.15 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن 195.60.15 70.000 505,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن 205.60.15 70.000 530,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  لینگ لانگ ساخت چین 185.65.15 60.000 360,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  لینگ لانگ سایز پهن 205.60.15 70.000 465,000 نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
  مارشال ساخت کره 185.65.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سایز پهن سمند 205.60.15 70.000 600,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  لوفن ساخت کره 185.65.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  لوفن ساخت کره 205.60.15 70.000 595,000 نمودار تغییر قیمت لوفن
  تویو ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 555,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت کره 205.60.15 70.000 690,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تیگار ساخت صربستان 185.65.15 70.000 445,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 195.60.15 70.000 515,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 205.60.15 70.000 535,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  آچیلس ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 420,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  آچیلس ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 510,000 نمودار تغییر قیمت آچیلس
  سونار ساخت تایوان 185.65.15 80.000 450,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 195.55.15 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  سونار ساخت تایوان 205.60.15 80.000 505,000 نمودار تغییر قیمت سونار
  پرسا ساخت تایلند 185.65.15 70.000 390,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 195.65.15 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  پرسا ساخت تایلند 205.60.15 70.000 500,000 نمودار تغییر قیمت پرسا
  یوکوهاما ساخت ژاپن 185.65.15 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 195.65.15 90.000 660,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.60.15 90.000 685,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  اکسلرا ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 450,000 نمودار تغییر قیمت اکسلرا
  جی تی ساخت اندونزی 185.65.15 90.000 445,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 195.55.15 70.000 535,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  جی تی ساخت اندونزی 205.60.15 80.000 530,000 نمودار تغییر قیمت جی تی
  بلک لاین ساخت چین 185.65.15 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 195.60.15 70.000 440,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین
  بلک لاین ساخت چین 205.60.15 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت بلک لاین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *