• دناروید
  • /
  • سوال
  • /
  • چگونه متوجه بشیم که زمان تعویض دیسک و صفحه کلاچ رسیده است؟

چگونه متوجه بشیم که زمان تعویض دیسک و صفحه کلاچ رسیده است؟

صفحه ی اصلی پرسش هاموضوع: موتور،گیربکس و فنیچگونه متوجه بشیم که زمان تعویض دیسک و صفحه کلاچ رسیده است؟
سعید بنی فضل 4 هفته قبل پرسیده

سلام کلاچ ماشین دنا مثل قبل نیست پدال کلاچ پایین رفته ریگلاژ میخواد یا تعویض؟ چگونه متوجه بشیم که زمان تعویض دیسک و صفحه کلاچ رسیده است؟ متشکرم سعید بنی فضل

1 پاسخ
admin کارکنان پاسخ داد 4 هفته قبل

سلام 
اولین نشانه تمام شدن دیسک و صفحه در شتاب اولیه و شتاب های ناگهانی نمود خواهد داشت چرا که وقتی عمر این قطعات روبه پایان باشد نمی توانند به خوبی تمامی قدرت را به گیربکس انتقال دهند از همین رو بخشی از قدرت موتور بصورت هرزگردی بین فلای ویل و دیسک و صفحه به هدر می رود. این شرایط بیشر زمانی نمود دارد که راننده بصورت ناگهانی پدال گاز را می فشارد . در این حالت قدرت موتور به طور ناگهان افزایش می یابد اما بدلیل عدم درگیری کامل ،همگام با فشار پدال گاز خودرو شتاب نمی گیرد. پس  اگر زمانی که در حال حرکت هستید و متناسب با فشردن پدال گاز ،خودرو کشش نداشته باشد باید به تمام شدن دیسک و صفحه شک نمایید.
یکی دیگر از راههای تشخیص این امر زمانی است که خودرو در حالت سکون قرار دارد و راننده اهرم گیربکس را در دنده ۱ قرار می دهد. در این وضعیت اگر زمانی که پدال کلاچ را رها کردید و بدنه خودرو به لرزش در آمد نشانه هایی از تمام شدن دیسک و صفحه خواهد بود چرا که قدرت موتور به طور تمام و کمال به چرخها منتقل نمی گردد و چرخ های توان کافی برای غلبه بر وزن خودرو را نخواهند داشت توجه داشته باشید لرزش ها کم کاملا عادی است اما اگر لرزش موتور بیش از حد انتظار بود دلیلی بر این امر است.
یکی از تست هایی که بیشتر مکانیک ها توسط آن به تمام شدن دیسک و صفحه پی مبرند حرکت خودرو با دنده ۲ است . بدین ترتیب که خودرو را در زمانی که در ایست کامل است در دنده ۲ قرار دهید و ناگهان پای خودرو را از روی کلاچ رها کنید،اگر موتور خاموش نشد و ماشین حرکت کرد فاتحه دیسک و صفحه خوانده شده است اما اگر پس از این کار موتور خاموش شد دیسک و صفحه تمام نشده و نیازی به تعویض ندارد.
همچنین وقتی که  صفحه و کلاچ به طور کامل روبه اتمام باشد دنده های خودرو علی الخصوص دنده ۱ و دنده عقب به خوبی جا نمی رود . در این حالت دیگر نباید زیاد با خودرو رانندگی کرد چرا که قطعا دیسک و صفحه آخرین روزهای خود را سپری می کند و ممکن است در بین راه شما را یاری نکند.

برگشت به بالا