• دناروید
  • /
  • سوال
  • /
  • سلام کلاچ ماشین من خیلی بالا میگیره .بنظر شما کلاچ بالا بگیره برای دیسک و صفحه ضرر ندارد .در ضمن رفتم به مکانیک نشون دادم گفت سیم کلاج ماشینتون اتومات هست و رگلاژ نمیشه .اگه بخواین پایین بگیره باید سیم کلاچ عوض بشه.ایا درست گفته متشکر.

سلام کلاچ ماشین من خیلی بالا میگیره .بنظر شما کلاچ بالا بگیره برای دیسک و صفحه ضرر ندارد .در ضمن رفتم به مکانیک نشون دادم گفت سیم کلاج ماشینتون اتومات هست و رگلاژ نمیشه .اگه بخواین پایین بگیره باید سیم کلاچ عوض بشه.ایا درست گفته متشکر.

صفحه ی اصلی پرسش هاموضوع: موتور،گیربکس و فنیسلام کلاچ ماشین من خیلی بالا میگیره .بنظر شما کلاچ بالا بگیره برای دیسک و صفحه ضرر ندارد .در ضمن رفتم به مکانیک نشون دادم گفت سیم کلاج ماشینتون اتومات هست و رگلاژ نمیشه .اگه بخواین پایین بگیره باید سیم کلاچ عوض بشه.ایا درست گفته متشکر.
محمد رضا عربی 3 ماه قبل پرسیده
برگشت به بالا