تبلیغات در دناروید
قیمت خودرو

قیمت خودروهای تولید داخل/ ۱۵ دیماه ۱۳۹۷

قیمت برخی خودروهای تولید داخل ۱۵ دیماه ۱۳۹۷

 

دناروید
نام خودروقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
  وانت آریسان۳۶,۵۰۰,۰۰۰۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  سمند LX۶۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  سمند EF7۶۲,۰۰۰,۰۰۰۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶۶۵,۳۰۰,۰۰۰۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند سورن ELX۷۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو۸۶,۰۰۰,۰۰۰۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  دنا۸۱,۰۰۰,۰۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۲ ایربگ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس/ ۴ ایربگ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰توقف فروش
  دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰توقف فروش
  پژو GLX 405۵۶,۵۰۰,۰۰۰۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز۵۸,۲۰۰,۰۰۰۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405۶۱,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۲۹۷۰,۷۰۰,۰۰۰۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  پژو پارس . کد ۳۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز۷۱,۹۰۰,۰۰۰۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰۴۱,۵۲۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۷۷۸,۳۰۰,۰۰۰۴۱,۷۰۷,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک۹۰,۵۰۰,۰۰۰۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای۹۰,۵۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲۶۰,۳۰۰,۰۰۰به زودی
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . صندوقدار۷۱,۲۰۰,۰۰۰۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۳۰۱۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  پژو ۲۰۰۸۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۵۰۸۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  رانا LX۶۰,۵۰۰,۰۰۰۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross۹۱,۵۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ S30۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2۸۴,۹۰۰,۰۰۰توقف فروش
  رنو تندر پلاس دنده‌ای۹۱,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  هایما اس ۵ توربو ( S5 )۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 )۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  سوزوکی ویتارا اتومات۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید)۳۷,۷۰۰,۰۰۰۲۲,۴۹۲,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)۳۷,۹۰۰,۰۰۰۲۲,۷۶۰,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)۳۴,۷۰۰,۰۰۰۲۲,۷۰۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)۳۵,۰۰۰,۰۰۰۲۲,۹۷۷,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)۳۶,۰۰۰,۰۰۰۲۲,۱۲۲,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)۳۶,۲۰۰,۰۰۰۲۲,۳۹۰,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰۲۸,۹۰۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید)۴۰,۵۰۰,۰۰۰۲۷,۵۰۷,۰۰۰
  تیبا (تنوع رنگ)۴۰,۷۰۰,۰۰۰۲۷,۷۷۵,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)۴۶,۵۰۰,۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)۴۶,۸۰۰,۰۰۰۲۹,۲۶۸,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید)۴۴,۳۰۰,۰۰۰۳۰,۱۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ)۴۴,۴۰۰,۰۰۰۳۰,۳۸۹,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید)۴۵,۴۰۰,۰۰۰۳۰,۸۲۱,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)۴۵,۵۰۰,۰۰۰۳۱,۰۸۹,۰۰۰
  ساینا (رینگ فولادی)۴۶,۵۰۰,۰۰۰۳۱,۱۴۳,۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینومی)۴۷,۳۰۰,۰۰۰۳۱,۴۱۱,۰۰۰
  ساینا اتوماتیک۵۷,۵۰۰,۰۰۰۴۲,۱۰۲,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک۶۷,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۹۹۳,۰۰۰
  وانت زامیاد۵۵,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)۵۹,۸۰۰,۰۰۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)۶۴,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۲۰۰,۰۰۰
  آریو (اتوماتیک)۸۹,۳۰۰,۰۰۰۶۲,۷۴۶,۰۰۰
  چانگان CS35۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال)۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰
  سیتروئن C3 (گرمکن صندلی)۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H220 اتوماتیک۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای۶۸,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۶۸۴,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی۶۹,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک۸۶,۰۰۰,۰۰۰۴۹,۲۷۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱.۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰۵۶,۸۳۶,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱.۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۸۶۴,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌مدیا۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی‌۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰۴۴,۲۴۸,۰۰۰
  رنو پارس تندر۸۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی
  رنو ساندرو – اتوماتیک۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰به زودی
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰به زودی
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰به زودی
  پیکاپ دوکابین ریچ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
  لیفان X50 – اتوماتیک۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰به زودی
  لیفان X60 – اتوماتیک۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰به زودی
  جک J4 اتوماتیک۹۵,۵۰۰,۰۰۰به زودی
  جک S3 اتوماتیک۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  هیوندای اکسنت۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  هیوندای النترا ۲۰۱۸۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف عرضه
  هیوندای سوناتا۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰توقف عرضه
  هیوندای توسان۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف عرضه
  هیوندای سانتافه۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰توقف عرضه
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰توقف عرضه
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7به زودی
  مزدا۳ تیپ ۴۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰توقف فروش
  بسترن B30۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – تک کابین۵۴,۰۰۰,۰۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا – دو کابین۶۱,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  MVM 110 S۴۹,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک۹۱,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)به زودی
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (New)به زودی۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  وانت دو کابین آسنا۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا