اخبار خودرو

قیمت لاستیک سایز 16-18

قیمت یک جفت لاستیک سایز 16-18 برندهای مختلف

 

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 205.50.16 70.000 410,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 215.60.16 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 235.60.16 70.000 580,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 225.60.17 80.000 570,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تری انگل ساخت چین 235.55.17 80.000 565,000 نمودار تغییر قیمت تری انگل
  تیگار ساخت صربستان 205.50.16 70.000 470,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 205.55.16 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 215.65.16 70.000 630,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 235.60.16 70.000 700,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 225.65.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  تیگار ساخت صربستان 235.55.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تیگار
  بریجستون ساخت اندونزی 205.55.16 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون ساخت اندونزی 215.55.16 70.000 850,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  بریجستون ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت بریجستون
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.55.16 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 205.50.17 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.60.16 70.000 660,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.55.16 80.000 575,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 215.55.17 90.000 610,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو سایز پهن ماکسیما 225.55.16 80.000 630,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  سومیتومو ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت سومیتومو
  دنلوپ ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 215.55.16 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سايز فابریک کمری 215.60.16 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ سايز تویوتا آریون 215.55.17 80.000 770,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 225.55.17 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ فابریک اسپورتیج و تویوتا راو4 235.55.18 80.000 1,160,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.40.18 90.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.45.18 90.000 1,090,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 245.45.19 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.65.17 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.70.17 90.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 265.75.16 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 275.65.17 90.000 1,200,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 275.70.16 90.000 1,120,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 285.65.17 90.000 1,300,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  دنلوپ ساخت ژاپن 285.60.18 90.000 1,700,000 نمودار تغییر قیمت دنلوپ
  رودستون ساخت کره 205.50.16 80.000 510,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک کیا سراتو 215.45.17 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره جنوبی 215.50.17 90.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 215.60.16 80.000 630,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون 215.55.16 80.000 560,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 215.55.17 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سايز X33 و لیفان X60 215.65.16 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 225.70.16 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما 225.45.18 80.000 745,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 225.65.18 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 225.50.17 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک هیوندای توسان 225.55.18 70.000 860,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک جنسیس 235.50.18 90.000 850,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 235.60.18 70.000 760,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون 235.55.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 235.55.18 70.000 890,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سايز اصلی کاپرا 235.70.16 70.000 835,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون سايز اصلی رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 245.60.18 80.000 870,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره 255.55.18 90.000 940,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون فابریک موهاوی 265.60.18 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره جنوبی 265.35.18 90.000 900,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستون ساخت کره جنوبی 275.35.18 90.000 920,000 نمودار تغییر قیمت رودستون
  فالکن ساخت ژاپن 205.45.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.50.16 80.000 480,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن . فابریک مزدا3 205.55.16 90.000 580,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.60.16 80.000 575,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 205.65.16 80.000 580,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 615,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 620,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت تایلند 215.60.16 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 215.50.17 90.000 670,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 225.45.17 80.000 695,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 225.40.18 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن 225.65.17 80.000 860,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 670,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 235.55.17 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 235.60.16 80.000 675,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن 235.65.17 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 245.40.17 80.000 810,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 980,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 245.45.17 80.000 785,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 245.45.18 80.000 890,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 255.40.18 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 255.45.18 80.000 1,010,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 265.35.18 80.000 1,020,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  فالکن ساخت ژاپن 275.40.18 80.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت فالکن
  کومهو اسپورت پژویی 205.50.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سایز پژو 407 205.60.16 80.000 620,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 215.45.17 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 215.55.17 80.000 750,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 215.50.17 70.000 730,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 215.65.16 80.000 650,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.45.17 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.45.18 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.55.17 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.55.18 70.000 1,050,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 225.70.16 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو 235.50.18 80.000 990,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو ساخت کره 235.60.18 80.000 960,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو فابریک جنسیس 235.50.18 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو سايز اصلی کیا اپیروس 235.55.17 80.000 850,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو فابریک هیوندای IX55 245.60.18 80.000 910,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  کومهو فابریک گرنجور 245.45.18 70.000 980,000 نمودار تغییر قیمت کومهو
  میشلن ساخت آلمان 205.55.16 100000 740,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 215.45.17 80.000 1,110,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 215.55.16 90.000 880,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 215.60.16 90.000 830,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 225.55.16 90.000 1,000,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 225.50.17 80.000 1,130,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن سایز BMW X3 245.45.19 90.000 2,850,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 235.60.16 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت آلمان 235.55.17 80.000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 225.45.18 90.000 1,400,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 235.60.16 90.000 1,080,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 235.55.18 90.000 1,500,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 245.45.18 90.000 1,650,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن ساخت فرانسه 255.55.18 90.000 2,500,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  میشلن سایز BMW X3 – محور عقب 275.40.19 90.000 2,950,000 نمودار تغییر قیمت میشلن
  نکسن ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن 215.45.17 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 215.55.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره جنوبی 215.60.16 80.000 605,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 215.65.16 70.000 610,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 225.55.16 90.000 640,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت تایوان 225.65.17 70.000 730,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 225.45.18 90.000 750,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 225.55.18 80.000 810,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 225.70.16 80.000 680,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن 225.50.18 80.000 850,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 840,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز لاستیک جنسیس 235.55.18 90.000 850,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 235.70.16 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 235.60.18 70.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سایز فابریک آزرا 235.55.17 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن سايز اصلی رونیز و کوراندو 245.70.16 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن فابریک وراکروز و فورد EDGE 245.60.18 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  نکسن ساخت کره 265.60.18 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت نکسن
  هانکوک 195.50.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 205.50.16 80.000 565,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 570,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 215.45.17 80.000 735,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 610,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 215.55.17 90000 730,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز MG6 215.50.17 80.000 710,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 215.65.16 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 225.45.17 80.000 760,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 225.65.17 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز فابریک بنز C200 225.55.16 70.000 655,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره جنوبی 225.70.16 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز فابریک بی‌ام و 520 225.55.17 80.000 730,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 225.65.17 80.000 840,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز لاستیک سوناتا جدید 225.55.18 90.000 890,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک 235.70.16 80.000 830,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 820,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 235.55.18 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 235.50.18 80.000 920,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 235.60.18 90.000 880,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 235.55.19 80.000 1,110,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 245.45.17 80.000 900,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک فابریک گرنجور 245.40.18 80.000 915,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک فابریک گرنجور 245.45.18 80.000 915,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک ساخت کره 245.60.18 90.000 1,100,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  هانکوک فابریک گرنجور 245.40.19 80.000 1,040,000 نمودار تغییر قیمت هانکوک
  یوکوهاما ساخت ژاپن 205.55.16 80.000 620,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.45.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 700,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.55.16 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  یوکوهاما ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 720,000 نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
  مارشال سايز سوناتا 6 سیلندر- کمری 215.60.16 70.000 620,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 225.50.17 80.000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال ساخت کره 205.55.16 80.000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  مارشال سايز اصلی هیوندای آزرا 235.55.17 70.000 700,000 نمودار تغییر قیمت مارشال
  لوسینی ساخت تایوان 205.50.16 80.000 500,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز فابریک 205.55.16 90.000 480,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 680,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی
  لوسینی . تایوان سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 600,000 نمودار تغییر قیمت لوسینی . تایوان
  جینیو ساخت چین 235.55.17 80.000 530,000 نمودار تغییر قیمت جینیو
  هدوی ساخت چین 225.45.18 60.000 600,000 نمودار تغییر قیمت هدوی
  مونتانا ساخت اندونزی 215.45.17 70.000 450,000 نمودار تغییر قیمت مونتانا
  گودیر 205.55.16 80.000 550,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
  گودیر ساخت آلمان 235.70.16 80.000 740,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
  گودیر سایز پانامرا – عقب 285.40.19 90.000 3,100,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
  گودیر سایز پانامرا – جلو 245.45.19 90.000 3,080,000 نمودار تغییر قیمت گودیر
  پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 275.35.20 70.000 1,250,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
  پیرلی مناسب برای بی ام و سری 5 245.40.20 70.000 1,150,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
  پیرلی بنز E Class – محور عقب 275.30.19 90.000 3,200,000 نمودار تغییر قیمت پیرلی
  مکسس سایز هیوندای النترا 215.45.17 80.000 660,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  مکسس سایز MG6 215.50.17 80.000 640,000 نمودار تغییر قیمت مکسس
  نانکن ساخت تایوان 195.50.16 70.000 460,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 205.45.16 70.000 485,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 205.50.16 70.000 480,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 215.55.17 70.000 610,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 225.45.16 70.000 590,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 225.55.17 70.000 650,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 235.55.17 70.000 690,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 245.65.17 70.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  نانکن ساخت تایوان 255.40.18 90.000 820,000 نمودار تغییر قیمت نانکن
  لاسا 205.55.16 70.000 550,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  لاسا 215.45.17 70.000 640,000 نمودار تغییر قیمت لاسا
  تویو ساخت ژاپن 215.55.17 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 215.50.17 80.000 790,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 800,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 225.45.18 80.000 970,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 225.60.18 80.000 930,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 235.55.18 80.000 1,070,000 نمودار تغییر قیمت تویو
  تویو ساخت ژاپن 245.40.18 80.000 980,000 نمودار تغییر قیمت تویو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *