اخبار خودرو

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

اگر قیمت روز پراید در بازار را با دلار ۱۳ هزارتومانی در نظر بگیریم، ۱۰ خودروی لوکس دنیا را می‌توان با آن خرید.

در روز‌های اخیر، قیمتِ خودروی پراید به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است. اگر قیمتِ هر دلار را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، قیمتِ دلاریِ پراید بیش از ۳۷۰۰ دلار می‌شود.

مشخصات فنی خودروی پراید (سایپا ۱۱۱)

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۴ سیلندر، با حجمِ ۱.۳ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۶۳ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۱۰۳ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۵.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۵ دنده‌ی دستی

شمارِ سرنشین: ۵ تن

ترمز: ای. بی. اس

قیمت: حدودِ ۳۷۰۰ دلار

در بازارِ خودروی امریکا خودرو‌های کارکرده‌ی زیرِ ۱۰۰ هزار مایلِ سالم و فوق‌العاده‌ای که با این پول می‌توان خرید از این قرارند:

هوندا پیلوت ۲۰۰۷

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۶ سیلندر، با حجمِ ۳.۵ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۲۴۴ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۲۴۰ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۱۳.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۱۰.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۵ دنده اتوماتیک

شمارِ سرنشین: ۸ تن

ترمز: ای. بی. اس

قیمت: حدودِ ۳۹۹۹ دلار

نیسان ورسا ۲۰۱۲

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۴ سیلندر، با حجمِ ۱.۸ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۱۲۲ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۱۷۸ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۸.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۵.۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۵ دنده دستی

شمارِ سرنشین: ۵ تن

ترمز: ای. بی. اس

قیمت: حدودِ ۳۷۰۰ دلار

کادیلاک اس‌تی‌اس ۲۰۰۸

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۸ سیلندر، با حجمِ ۴.۶ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۳۲۰ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۵۱۵ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۱۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۱۳.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۵ دنده‌ی اتوماتیک

شمارِ سرنشین: ۶ تن

ترمز: ای. بی. اس و اِ. اس. پی

قیمت: حدودِ ۳۹۹۷ دلار

مزدا ۳- ۲۰۰۸

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۱۵۵ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۲۰۳ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۶.۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۶ دنده‌ی دستی

شمارِ سرنشین: ۵ تن

ترمز: ای. بی. اس و اِ. اس. پی

قیمت: حدودِ ۳۸۰۰ دلار

آئودی آ۳ – ۲۰۰۹

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۲۰۰ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۲۸۰ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۱۰.۶۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۶ دنده‌ی اتوماتیک

شمارِ سرنشین: ۵ تن

ترمز: ای. بی. اس

قیمت: حدودِ ۳۹۰۰ دلار

فورد فوکوس زد ایکس ۳ – ۲۰۰۶

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۱۳۶ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۱۷۸ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۴۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۷.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۵ دنده‌ی دستی

شمارِ سرنشین: ۵ تن

قیمت: حدودِ ۳۷۰۰ دلار

ب. ام؛ و ۳۲۸ آی- ۲۰۰۷،

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۲۴۵ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۳۵۰ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۵.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۸ دنده اتوماتیک

شمارِ سرنشین: ۵ تن

ترمز: ای. بی. اس و اِ. اس. پی

قیمت: حدودِ ۴۰۰۰ دلار

ب. ام؛ و ۳۲۵ آی- ۲۰۰۶،

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۶ سیلندر، با حجمِ ۳ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۲۱۸ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۲۷۱ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۵.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۶ دنده اتوماتیک یا ۶ دنده دستی

شمارِ سرنشین: ۵ تن

ترمز: ای. بی. اس

قیمت: حدودِ ۳۹۵۰ دلار

دوج دارت ۲۰۱۳

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۴ سیلندر، با حجمِ ۲ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۱۶۰ اسبِ بخار

بیشینه‌ی گشتاور: ۱۴۸ نیوتون متر

مصرفِ سوخت در شهر: ۹.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۶.۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۶ دنده اتوماتیک

شمارِ سرنشین: ۵ تن

ترمز: ای. بی. اس

قیمت: حدودِ ۳۹۹۵ دلار

مرسدس بنز اس۳۲۰ – ۲۰۰۲

۱۰ خودروی لوکس که با قیمت پراید می‌توان خرید

پیشرانه: ۶ سیلندر، با حجمِ ۳.۲ لیتر

بیشینه‌ی توان: ۲۱۵ اسبِ بخار

مصرفِ سوخت در شهر: ۱۲.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

مصرفِ سوخت در بزرگراه: ۹.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر

جعبه دنده: ۵ دنده اتوماتیک

شمارِ سرنشین: ۵ تن

ترمز: ای. بی. اس

قیمت: حدودِ ۳۹۰۰ دلار

از طريق
fararu
منبع
مردم سالاری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *