اپلیکیشن دناروید

اپلیکیشن های اندروید دناروید در دو نسخه خبری و فروشگاهی عرضه گردیده است. نسخه خبری تنها از پلی استور در دسترس می باشد اما اپلیکیشن فروشگاهی را علاوه بر پلی استور می توانید بطور مستقیم نیز دانلود نمایید.

اپلیکیشن خبری دناروید
اپلیکیشن خبری
اپلیکیشن فروشگاهی دناروید
اپلیکیشن فروشگاهی

درباره اپلیکیشن فروشگاهی

اپلیکیشن فروشگاهی دناروید با دقت فراوان طراحی شده است. ثبت نام بسیار ساده با استفاده از شماره موبایل و ارسال پیامک از ویژگیهای آن می باشد.

دانلود

دانلود اپلیکیشن خبری دناروید از پلی استور

دانلود اپلیکیشن فروشگاهی دناروید از پلی استور

دانلود مسقیم اپلیکیشن فروشگاهی دناروید