رزرو وقت

بارگذاری...

 

بعد از رزرو جهت تایید به واتساپ پیام دهید

هزینه صداگیری بستگی به موارد مورد نیاز شما می باشد که در اینجا می توانید مطالعه کنید

هزینه ریمپ کامل 600 هزار تومان می باشد.

جهت قیمتهای بخش مکانیکی می توانید با تلفن 77457679 تماس بگیرید

هزینه رفع صدای چرخهای عقب (قطعات+اجرت) ۱۳۰۰۰۰۰ تومان

محل مراجعه: تهران-میدان رسالت-خیابان هنگام-خیابان طاهرخانی-انتهای نیرودریایی شمالی-اولین ورودی بعد از بانک سپه سالن شماره 10