انصراف از نوبت ثبت شده

پرسشهادسته بندی: مکانیکیانصراف از نوبت ثبت شده
سیدعلی حسینی پرسیده شد4 هفته قبل
با سلام ، در صورتی که به هر دلیل قادر به حضور در تعمیرگاه نباشیم و بخواهیم یک روز قبل از نوبت اخذشده انصراف بدهیم باید چکار بکنیم؟
1 پاسخ‌ها
Denaroid عضو سایت پاسخ داده شد4 هفته قبل

سلام نیاز به کار خاصی نیست نوبتهایی که حضور پیدا نمی کنند به یکی از مشتریانی که بدون ثبت نوبت آمده است اختصاص داده می شود