صفحه اصلی / بایگانی برچسب: ترمیم شیشه خودرو

بایگانی برچسب: ترمیم شیشه خودرو

تعویض یا ترمیم؛ راهکار مواجهه با شیشه آسیب دیده خودرو

ترمیم شیشه خودرو

برای اکثر ما راننده ها پیش آمده که در جاده، در حال رانندگی و زمزمه موزیک محبوبمان با شنیدن صدایی مهیب جا‌ خورده و مثل کیانا ریوز در فیلم متریکس، شروع به جاخالی دادن در مقابل گلوله های هیوگو وی وینگ می کنیم. البته نه متریکسی وجود دارد و نه گلوله …

ادامه