کلاچ برقی

کلاچ برقی، کلاچ اتوماتیک یا کلاچ هوشمند چیست

کلاچ برقی ، کلاچ هوشمند یا کلاچ اتومات راه حلی بسیار ساده برای رهایی از دردسرها و عوارض تعویض دنده در خودروهای دنده دستی بخصوص در ترافیک می باشد. کلاچ هوشمند برقی محصولی است که جایگزین پدال کلاچ شده و به این صورت می باشد که شامل یک مکانیزم مکانیکی است که عمل کلاچ گیری …

کلاچ برقی، کلاچ اتوماتیک یا کلاچ هوشمند چیست بخوانید…