طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو – ۳۰ بهمن ۹۸

سمند EF7

به اطلاع کلیه مشتریان محترم و نمایندگیهاي مجاز می رساند شرایط پیش فروش شرکت ایران خودرو در ساعت ۹ صبح روزچهار شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ مطابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ :شرایط و برنامه هاي فروش

جدول ۲ :نرخ هاي سود

 

شرایط ویژه بخشنامه : 

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد .

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰

ly4nrbzfd9mrjgwjhzr.jpg

منبع

برگشت به بالا
اخبار خودرو | مقالات خودرو | فروشگاه دناروید