کیسه هوا در چه تصادفاتی فعال نمی شود؟

اینستاگرام دناروید

مواردي وجود دارند که به رغم تصادفات خودرو از جلو کيسه هوا فعال نمی شوند، این موارد عبارتند از:

۱- تغییر شکل شدیدی که در یک نقطه متمرکز باشد همانند برخورد با دکل های تلفن.

 

۲- تغيير شكل هايي كه به تدريج صورت مي گيرد. مانند برخورد از پشت به كاميون در حال حركت.

 

  ۳- در تصادف های که خودرو به طور مورب از جلو به مانع برخورد کند.

 – مواردي كه كيسه هواي جلو فعال نمی شود:

۱- در تصادف هاي كه مانع مورد برخورد تغيير شكل زيادي بدهد مانند برخورد به پهلوي ماشين ديگر.

 ۲- در تصادف هایي كه ضربه و تغيير شكل در نواحي متعدد و پس از برخوردهاي مكرر صورت پذيرد. چرخش روی سقف.

 

 ۳- وقتی یک خودروی دیگر از پشت به خودروی شما برخورد نماید.

 ۴- اگر خودرو دو يا چند بار بصورت پياپي تصادف كند و در يكي از آنها كيسه هوا فعال شود در تصادف بعدي كيسه هوا عملكردي نخواهد داشت. زيرا  كيسه های هوا  طوري طراحي شده اند كه پس از عمل كردن و منبسط شدن خالي شده و منقبض مي گردد.

فروشگاه دناروید

برگشت به بالا
اخبار خودرو | مقالات خودرو | فروشگاه دناروید
x کارایی بهتر در اپلیکیشن دانلود برنامه